Szkolenia prawne


Adwokat Łukasz Miętkowski jako doświadczony trener prawa przeprowadził w ramach działalności kancelaryjnej oraz współpracy zewnętrznej ponad 500 szkoleń prawnych adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych, spółek kapitałowych oraz członków organów zarządczych i nadzorczych. Specjalizacja szkoleniowa obejmuje m.in. prawo gospodarcze, prawo spółek, zagadnienia związane z szeroko pojętym środowiskiem informacyjnym dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, jak również wdrażanie procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Poniżej przedstawiona została tematyka dotychczas prowadzonych szkoleń, jednakże istnieje możliwość przygotowania szkolenia „uszytego na miarę” zgodnie z wytycznymi Klienta.

Szkolenie 1


Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian w RODO.

Szkolenie 2


Ochrona danych osobowych w praktyce dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Szkolenie 3


Umowy handlowe w praktyce.

Szkolenie 4


Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym.

Szkolenie 5


Kodeks spółek handlowych – prawo spółek.

Szkolenie 6


Dokumentacja korporacyjna.

Szkolenie 7


Obsługa Biuro Zarządu i Rady Nadzorczej.

Szkolenie 8


Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Szkolenie 9


Obowiązki i zadania spółki związane z procedurami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie 10


Umowy o roboty budowlane – aspekty prawne.

Szkolenie 11


Prawne aspekty HR – rekrutacja, selekcja, zatrudnienie.

Szkolenie 12


Aspekty prawne zarządzania reklamacjami.

Szkolenie 13


Ochrona informacji niejawnych.

Szkolenie 14


Skuteczna windykacja oraz postępowanie egzekucyjne.

Szkolenie 15


Dostęp do informacji publicznej.

Szkolenie 16


Kodeks postępowania administracyjnego.