Oferta


Kancelaria świadcząc pomoc prawną kieruje się zasadą optymalnego dopasowania usługi do potrzeb Klienta.

W związku z tym sposób realizacji przez nas obsługi odbywa się w trybie:

 • świadczenia stałej obsługi prawnej,
 • prowadzenia poszczególnych spraw oraz
 • świadczenia doraźnej pomocy prawnej.

Zespół naszej Kancelarii specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym.

W ramach stałej obsługi prawnej pracownicy Kancelarii zapoznają się ze specyfiką prowadzonej przez Klienta działalności, wewnętrzną organizacją przedsiębiorstwa, a także ze szczególnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem w danej branży.
W ramach stałej obsługi prawnej oferujemy:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
 • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi,
 • przygotowanie dokumentów przetargowych,
 • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • egzekwowanie wierzytelności.

Dodatkowo, z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria realizuje następujące zlecenia:

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • rejestracja zmian w KRS,
 • rozwiązywanie i likwidacja spółek,
 • przekształcenia, podziały spółek,
 • restrukturyzacje podmiotów gospodarczych,
 • analizy i opinie prawne dla podmiotów gospodarczych.

więcej

“A mihi factum, dabo tibi ius”

podaj mi fakty, a ja dam ci prawo

Klienci

Wśród naszych Klientów posiadamy podmioty prawa polskiego i zagranicznego reprezentujące następujące branże:

 • budowlana

 • transportowo – spedycyjna

 • handlowa

 • klimatyzacyjno - wentylacyjna

 • hotelarska

 • gastronomiczna

 • hazardowa

 • finansowa

 • księgowo – podatkowa

 • produkcyjna

 • kolejowa

 • szkoleniowa

 • medyczna

 • farmaceutyczna

 • odnawialnych źródeł energii

 • informatyczna

 • motoryzacyjna