O nas


Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w sektorze korporacyjnym, na rynku małych i średnich firm oraz indywidualnych przedsiębiorców.

Kancelaria świadczy pomoc zarówno w ramach stałej współpracy, doradztwa strategicznego, jak i zindywidualizowanych projektów.

Powierzając obsługę prawną naszej Kancelarii zyskujecie Państwo najwyższy poziom świadczonych usług z zachowaniem pełnej dyskrecji.

Zespół Kancelarii z uwagi na wieloletnie doświadczenie biznesowe łączy w swojej pracy rozwiązania prawne i ekonomiczne, przez co praca naszych specjalistów jest faktycznym, a co najważniejsze praktycznym i skutecznym elementem działalności operacyjnej przedsiębiorstw.


“Acta probant se ipsa”

czyny mówią same za siebie

Swoją pracę traktujemy, jak funkcjonowanie jednego z najważniejszych organów w „żywym organizmie”. W związku z tym hołdujemy zasadzie, wyznawanej przez medyków, że lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Zespół


Łukasz Miętkowski

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa.

Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.

Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe.

Współpracuje z licznymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w tym: CH Beck Sp. z o.o., Wolters Kluwer S.A., Avenhansen Sp. z o.o., Langas Group w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

więcej

Bogusława Wójtowicz

Aplikant adwokacki

Agnieszka Tomsia

Aplikant radcowski

Stała współpraca

Notariusz Marta Szybka


Kancelaria Notarialna
ul. Królowej Jadwigi 103/1

30-209 Kraków

Notariusz Marta Skrzyniarz

Kancelaria Notarialna
ul. Grunwaldzka 26
31-524 Kraków